תמונות

ירושלים הבוקר, ישראל לבנה צילום: ריבה רושרוש