תמונות

יצליח להשלים את הסגל לפני המחנה? (צילום: אלן שיבר)