תמונות

פדרר ונדאל, הנה הם נפגשים שוב (GETTYIMAGES)