תמונות

ראניירי. באנגליה פיקפקו במינוי שלו (Getty)