תמונות

כנראה שלא צריך לשלוח אותו לקו כדי לנצח. האוורד (gettyimages)