תמונות

מליקסון. יחליף את המדים הלאומיים (משה חרמון)