תמונות

השער של סכנין. לבן שנן לא היה כמעט סיכוי (יניב גונן)