תמונות

ישראל ראש ועופר ורטה מרחיקים את הסכנה, שמעון אבוחצירא מאוכזב (יניב