תמונות

בן חיים מול כליבאת. יש על מה להילחם (משה חרמון)