תמונות

הצ'ק מסיטי מחכה. מנואל פלגריני (gettyimages)