תמונות

אלברמן מגיע ראשון לכדור קרן. קהת היה כל כך מוכן (שי לוי)