תמונות

סב לקח את נכדו בן העשר לעשות קעקוע צילום: msn.com