תמונות

ניצן חנוכי. הכתומים חיביים להתעורר (מור שאולי)