תמונות

בן שמעון. &"היה צריך להיגמר 17:19&" (עמית מצפה)