תמונות

עין כרם, כיור מוזהב, גובה צילום: הגר דופלט