תמונות

אקוניס וגמליאל באוויטה גאווה בליכוד צילום: גיל קול