תמונות

הצתה שדות של פלסטינים בשומרון צילום: הצלה יהודה ושומרון