תמונות

שחקני ב&"ש מתאמנים באולם באוניברסיטה (אלעד ירקון)