תמונות

אליפוד קריקט בדרום צילום: עופר אשטוקר, אשדוד נט