תמונות

אמל"ח שנמצאו אצל קצין מילואים צילום: משטרה