תמונות

הבית של קובי, חדר כלב גובה צילום: גלעד רדט