תמונות

מכבי מול קייב. בגומלין זה יהיה ללא קהל (אלן שיבר)