תמונות

"אלו היו רגעים קשים עבור משפחתי" (יוסי שקל)