תמונות

ביבי נתניהו במרכז הגאוה בתל אביב צילום: משה מילנר לעם