תמונות

מיץ' גולדהאר הטיל וטו, יצחקי לא ממש מקבל דקות (אלן שיבר)