תמונות

הכבאיות שהשתתפו בשריפה צילום: כבאי אבנר בן-מנחם, כיבוי רמת גן