תמונות

טל מעבי באימון. ישוב ל-11 של עטר (יניב גונן)