תמונות

חיוכים זהירים. הפועל עדיי לא נשארה (אלן שיבר)