תמונות

חתוקה , מתגייס לנחל החרדי, בקום צילום: חדשות 2