תמונות

תגובה אלרגית קשה לשני אחים לאחר קעקועי חינה צילום: חנה ביקל