תמונות

היו שנים שהופעה באירופה לא היתה עול שפגע במסגרות האחרות (מכבי חיפ