תמונות

המטבח השרוף בבית וגן. הוגשו שלושה כתבי אישום (גיא בן זיו)