תמונות

מונטי. דיבר בתור אוהד כדורגל (gettyimages(