תמונות

זלאטן וקבאני, תמיד באים לעבודה (gettyimages)