תמונות

שוב על הפודיום. שלזינגר (אתר איגוד הג'ודו האירופי, קוסטדין אנדונוב