תמונות

19 נקודות במחצית ראשונה מדהימה. פארגו (gettyimages)