תמונות

חוזר לעצמו. צוברי (עמית שיסל, איגוד השייט)