תמונות

פיראס מוגרבי. יחזור להרכב הנתנייתי (גיא איזנר)