תמונות

אורבני הוד השרון, חדר רחצה גובה צילום: שגב צילום