תמונות

הכרמל לפני השריפה הגדולה, אביב צילום: גרין כרמל