תמונות

אלי גוטמן. סומך על הבחורים שלו (רועי גלדסטון)