תמונות

קורזיץ. פחות ממקום שני יסבך אותה (gettyimages)