תמונות

עוד לפני המשחק היתה אווירה נהדרת (GETTYIMAGES)