תמונות

מתיה. השער שלו לא כיסה על הבעיות בהגנה (Getty)