תמונות

שלומי דורה ומאיר בן מרגי בווסרמיל (שי לוי)