תמונות

שוב על אותו מגרש. זהבי וריינשרייבר (צילום: אלן שיבר)