תמונות

ח'דירה ובנזמה. יתחבקו גם מחר? (gettyimages)