תמונות

אוהדי הפועל, היו ביניהם גם זורקי חפצים (אלן שיבר)