תמונות

ישמור על התואר? אלי רבי (עודד קרני, מנהלת ליגת הנשים)