תמונות

חייב ניצחון כמו אוויר לנשימה. בלאט (אלן שיבר)